Ramavtal

VSL har tecknat ramavtal inom krisberedskapsområdet med Trafikverket, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen och LFV. Avtalet gäller även för myndigheternas tillhörande lokala och regionala enheter, kontor, resultatenheter och dotterbolag.

Avtalet gäller 2 år med option på förlängning om ytterligare 2 år.