Medaljer till VSL-medarbetare

Johan Jenvald och Magnus Morin har den 1 december 2013 tilldelats diplom och medalj för väl utfört arbete och bestående insatser i Marinen.