CRISIS-möte i Lissabon

Medlemmarna i CRISIS-projektets träffades i Lissabon den 13–15 maj 2013 för att integrera programvarukomponenter och genomföra en förstegsutbildning för slutanvändarnas instruktörer. Värd för mötet var ANA, som driver de större flygplatserna i Portugal.