VSL leder seminarium med Länsförsäkringar Östgötas kriskommitté

Den 8 maj genomförde Länsförsäkringar Östgöta ett seminarium med medlemmarna i företagets kriskommité med stöd av VSL.

Länsförsäkringar jobbar systematiskt med seminarier och övningar för att vidmakthålla och utveckla sin krishanteringsförmåga.