Examensarbete om kriskommunikation vid VSL

Linnéa Kvarnlid och Carolina Ihse gör sitt examensarbete inom Media Management vid VSL och Linnéuniversitetet. Ämnet är kriskommunikation under en extraordinär händelse. Handledare vid VSL är docent Johan Jenvald.