Risk- och sårbarhetsanalys i Finspång

VSL hjälper Finspångs kommun med risk- och sårbarhetsanalyser inom omsorgsverksamheten. Syftet är att öka robustheten och minska sårbarheten i händelse av en extraordinär händelse eller kris.