Risk- och sårbarhetsanalys i Nacka

VSL hjälper Nacka kommun med risk- och sårbarhetsanalyser inom olika förvaltningar. Analyserna ligger till grund för kommunens kontinuitetsplanering.