Temadag med Linköpings krishanteringsråd

Den 5 juni, 2012 genomförde Linköpings krishanteringsråd en temadag. På bilden ses säkerhetschef Kenneth Andersson under sitt inledningsanförande. VSL hjälpte till med planering, genomförande och dokumentation av temadagen.