VSL och FSD tecknar avtal med Trafikverket

Uppdraget innebär stöd till Trafikverket för att stärka samhällets krisberedskap inom samverkansområdet transporter.

VSL och FSD samarbetar sedan 2009 för att kunna erbjuda sina kunder ett större utbud av tjänster inom krishanteringsområdet.