Lokala beredskapsplaner inom vattenkraften

VSL hjälper Fortum med utveckling av riktlinjer för lokala beredskapsplaner för vattenkraftanläggningar. Arbetet innebär granskning av befintliga planer och framtagning av riktlinjer och anvisningar utifrån dokumenterade erfarenheter.