VINNOVA finansierar utveckling vid VSL inom ramen för Forska & Väx

VINNOVA finansierar genom programmet Forska&Väx forsknings- och utvecklingsprojekt i små och medelstora företag. VSL är ett av 49 företag som fick del av den satsningen i maj 2011. Projektet ska utveckla utvärderingsstöd för krisövningar.

Läs hela pressmeddelandet på VINNOVAs hemsida.