IMPACT – förändring och säkerhet till sjöss

Den 30 juni 2010 samlades medlemmar i Impact-projektet i Göteborg. Under två dagar utvecklade man metoder för att utforska förväntade och oväntade effekter på sjösäkerheten till följd av tekniska, organisatoriska och legala förändringar inom sjöfarten.

Läs mera om projektet.