VSL presenterar projekt på MSB i Karlstad

Den 29 mars 2010 presenterade VSL genomförda aktiviteter och resultat inom projektet Ökat lärande från insatser och övningar vid ett seminarium anordnat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i Karlstad. På bilden syns Johan Jenvald som gav en översikt av projektets verksamhet under 2008 och 2009.