Ett helhetsperspektiv på säker sjöfart

Transportforum 2010 arrangerades den 13-14 januari på Linköping Konsert & Kongress. I år samlade Transportforum strax över 1 800 deltagare. Antalet föreläsare var 550.

Johan Jenvald vid VSL höll sitt föredrag Ett helhetsperspektiv på säker sjöfart inom sessionen Risk och säkerhet inom sjöfarten.