VSL och FSD tecknar samarbetsavtal

VSL och Fire Safety Design AB (FSD) vill genom ett närmare samarbete erbjuda sina kunder ett större utbud av tjänster inom krishanteringsområdet. På bilden ses FSD:s VD Richard Nilsson och VSL:s VD Johan Jenvald vid avtalstecknandet.