VSL och MSB besöker Falck och E-Semble

Under två intensiva dagar i december 2009 besökte representanter från VSL och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) företag och träningsanläggningar i Nederländerna. Temat för besöket var erfarenhetsåterföring och lärande med särskilt fokus på återkoppling efter övning och insats.

Det första besöket var vid Falcks två träningsanläggningar i Rotterdam: Falck RISC och Falck NUTEK. Här genomför Falck 32 000 övningsdagar per år. Anläggningarna möjliggör räddningsövningar ombord på fartyg, oljeplattformar, helikoptrar, flygplan, i bostäder och på industrier.

Det andra besöket var vid E-Semble i Delft som visade datoranimerade miljöer (virtual reality, VR) som har använts för att rekonstruera verkliga olycksförlopp. Bland annat har E-Semble hjälpt haverikommissionen i Nederländerna att återskapa en brand i en kyrka där tre brandmän omkom då byggnaden kollapsade. VR-representationen har använts som utbildningsmaterial för att sprida kunskap inom räddningstjänsten i Nederländerna.

E-Semble anordnade också en mindre övning med hjälp av systemet XVR. I övningen fick besökarna från MSB och VSL både som övade och övningsledning.