VINNOVA finansierar utveckling hos VSL

VINNOVA finansierar genom programmet Forska&Väx forsknings- och utvecklingsprojekt i små och medelstora företag. VSL är ett av 64 företag som fick del av den satsningen i november 2009. Projektet ska utveckla en digital mötesplats för privat–offentlig samverkan vid krishantering.

Läs hela pressmeddelandet på VINNOVAs hemsida.