Lidingö stad och VSL tecknar ramavtal

Lidingö stad och VSL har tecknat ramavtal om stöd för utveckling av stadens krishanteringsförmåga. Ramavtalet omfattar risk- och sårbarhetsanalyser, organisationsutveckling, beredskapsplanering, utbildning och krisövningar.