VSL och Fortum tecknar ramavtal

Fortum och VSL tecknar ramavtal om stöd för utveckling av krishanteringsförmågan inom Fortum. Ramavtalet omfattar risk- och sårbarhetsanalyser, organisationsutveckling, utbildning och krisövningar, kriskommunikation samt incidentutredningar.