Ramavtal

VSL tecknar ramavtal inom krisberedskapsområdet med Banverket, Transportstyrelsen, Sjöfartsverket, Statens Energimyndighet, Vägverket samt dessa statliga verks lokala och regionala enheter, kontor, resultatenheter och dotterbolag.

Avtalet gäller 3 år med option på förlängning om ytterligare 2 år.