VSL besöker Sandöskolan

VSL besökte Räddningsverkets skola på Sandö den 2–3 september 2008. Besöket var en del i projektet Ökat lärande från insatser och övningar. På programmet stod metod- och teknikdiskussioner med lärare på skolan och besök vid utbildningsanordningar och övningar.

Läs mera om projektet Ökat lärande från insatser och övningar.