CITE till Nederländerna

Inrikesministeriet i Nederländerna väljer CITE som stöd för sin nationella krisövning Waterproof. Övning Waterproof kommer att pågå den 3–5 november 2008. CITE stödjer planering, övningsledning och dokumentation av övningen.

Läs mer om tidigare övningar som genomförts med CITE i Nederländerna: