KSU och VSL tecknar ramavtal

Kärnkraftssäkerhet och Utbildning AB (KSU) och VSL tecknar ramavtal. Avtalet innebär att VSL lämnar utvecklingsstöd inom lärprocesser med utgångspunkt från KSU:s pedagogiska grundsyn.