SAAB och VSL tecknar avtal

Avtalet innebär att VSL hjälper SAAB AB att utveckla sin krisberedskap.