Norrköpings kommun beställer krisledningsutbildning av VSL

VSL har uppdrag att genomföra krisledningsutbildning för Norrköpings kommun på normativ och strategisk nivå.