Övning Beda

Den 22 – 25 januari 2008 genomförde VSL en simuleringsövning för operatörer och chefer i Fortums driftcentral för vattenkraft i Sverige.

Läs mer om övning Beda.