Fortum Generation AB och VSL tecknar avtal

Avtalet innebär att VSL hjälper Fortum Generation AB att utveckla sin krisberedskap och krishanteringsförmåga.

Uppdraget blir en fortsättning på det pågående samarbetet mellan företagen.