Larmövning i driftcentral

Den 21 november 2007 genomförde Fortum en larmövning i sin driftcentral för vattenkraft i Sverige i samverkan med bland annat SOS Alarm. Syftet med övningen var att testa larmning enligt larmplan vid händelser som kan påverka dammsäkerheten.

VSL deltog i förberedelser, genomförande och utvärdering av övningen.