VSL besöker avancerat sensorföretag

Den 24 oktober besökte VSL Termisk Systemteknik AB. Företaget arbetar med avancerad sensorteknik och bildbehandling i olika tillämpningar.

På bilden ses Johan Jenvald och Magnus Morin avbildade med en långvågig radiometrisk IR-sensor.

Läs mer om Termisk Systemteknik AB