Övning Voyager

I Voyager övade lokala, regionala och nationella myndigheter krishantering vid en terroristattack mot Rotterdams hamn.

Ett nätverk med mer än 60 observatörer på olika platser i Nederländerna använde CITE Observer för att dokumentera och rapportera händelser i övningen.

Vår partner i Nederländerna E-Semble stödde planering, övningsledning och datainsamling under Voyager.