Erfarenheter från övning Lina

Arbetet med övning Lina avslutades den 26 juni med ett seminarium för övade, observatörer och övningsledning. Den omfattande dokumentationen av övningen låg till grund för diskussioner och slutsatser kring arbetsrutiner och informationsvägar vid miljökontoret i Linköping.

Läs mera om övning Lina.