Systemintegration åt Tullverket

Tullverket beställer installation, konfigurering och testning av nya sensorer till sina mobila indikeringssystem.

Installationen är ett komplement till det system som tullen beställde i mars 2006.