Ledningsövning i Nederländerna

Ytterligare en lyckad ledningsövning genomfördes i HSL-projektet i Nederländerna den 13 februari. Bilden visar en av Twynstra Guddes konsulter som jobbar med CITE Observer and CITE Communicator under övningen. Daniel van Gelooven från E-Semble var övningsledare och ansvarig för datainsamling och analys.