VSL stödjer utvecklingen av Linköpings kommuns krishantering

VSL fortsätter att stödja Linköpings kommuns utveckling av sin krishantering. Det nya avtalet avser utbildning och träning för att hantera kritiska händelser och kriser.