Tullverket köper sensorer av VSL

Tullverket förser sina mobila detekteringssystem med ytterligare sensorer. VSL levererar både sensorerna och programvaran för att hantera data från sensorerna.

De nya sensorerna är ett komplement till det system som tullen beställde i mars 2006.