Linköpings kommun tecknar avtal med VSL rörande krishantering

Avtalet innebär att VSL ska medverka i den övergripande planeringen av den krishanteringsövning som Linköpings kommun avser att genomföra för delar av sin organisation.