Astor 1.6

Astor version 1.6 är tillgänglig. Astor är vårt verktyg för övervakning och uppspelning av kommunikation under övningar. Med hjälp av Astor kan instruktörer och övningsledare följa och styra övningarna. Astor version 1.6 har förbättrat nätverksstöd med SSH och ett nytt grafiskt användargränssnitt.

Läs mer om Astor och hur Astor stödjer vår kommunikationslösning CITE® Voice-Link.