Övning Moforsen

Den 15 oktober 2014 stöttade VSL E.ON Vattenkraft i Sverige AB vid genomförandet av en beredskapsövning i Sundsvall. Syftet med övningen för E.ON var att vidmakthålla och utveckla krishanteringsförmågan inom vattenkraftverksamheten.

Övningen var en del i ett Elforskprojekt för att utveckla dammägarnas beredskapsövningar.