Helikopterövning

Helikopterövningen genomfördes i Östergötland 2001. Syftet med övningen var att följa upp ett uppdrag som inkluderade tidsstyrd navigering och landsättning av jägargrupper.

Den interaktiva dokumentationen från övningen innehåller helikopter- och markenheternas rörelser, digitala fotografier och videosekvenser, registreringar av tid och position för lämnande och hämtande av jägargrupper, taktisk radiokommunikation mellan deltagande enheter och mellan helikopterbesättningen. Övningen avslutades med en gemensam utvärdering med stöd av våra visualiseringsverktyg.