Piteå

På morgonen den 25 september 1997 attackerades Piteås flygbas. Attacken innehöll både konventionella bomber och kemiska stridsmedel. Räddningsenheter från Piteå, Boden, Luleå och Älvsbyn kallades till platsen för att ta hand om skadade. Ytterligare enheter från polis och ambulanssjukvård deltog i räddningsinsatsen.

När räddningsstyrkorna kom till flygbasen delade de in området i olika sektorer för att systematiskt söka av området efter skadade. En styrka grupperade saneringsstationen och en annan en medicinsk uppsamlingsplats. Övningen pågick i fem timmar och ett sjuttiotal skadade togs omhand.