Alvesta

Vi åtog oss uppgiften att följa upp en räddningstjänstinsats vid höjd beredskap efter ett flyganfall med C-stridsmedel mot järnvägsknuten i Alvesta, med målet att återuppspela hela händelseförloppet till deltagarna efter övningens slut.

Den övade personalen bestod av en räddningsledare med stab bestående av bl.a. polisinsatschef, ledningsläkare och sambandspersonal. Till sin hjälp hade räddningsledaren även ett bakre stöd i form av personal från Alvesta kommun och länsstyrelsen i Kronobergs län. 8 räddningskårer bildade 5 insatsstyrkor och 1 saneringsstyrka. De förstärktes av 5 sjukvårdsgrupper med 1 läkare och 2 narkossköterskor i varje grupp. 15 poliser användes för avspärrningar, trafikreglering och bokföring av skadeoffer. Extra transportresurser i form av inhyrda lätta lastbilar samt 2 fullt utrustade ambulanser tillfördes också. Skademarkörer under övningen var 49 sminkade och utbildade befälselever från Försvarsmakten, som var utplacerade i anfallsmålet och intilliggande byggnader.

Efter övningen genomfördes en genomgång i Alvesta folkets hus med samtliga deltagare. Vi återuppspelade övningsförloppet och stöttade övningsledaren med fakta från övningen.