Söderarm

Söderarm är en del av Stockholms skärgård. Söderarm var platsen för en övning med amfibiebataljonen i augusti 1999.

Ett av syftena med övningen var att pröva möjligheten för en enskild observatör att med tekniskt stöd följa en mindre grupp soldater och deras verksamhet i skärgården. Vi följde en luftvärnstropp utrustade med luftvärnsrobot RBS70. För att dokumentera troppens verksamhet utnyttjade vi GPS, digitalkamera och strukturerade rapporter.