Återträning på Ringhals

Kärnkraftverkens operatörer genomgår återkommande träning varje år. Vid återträningen vid Ringhals 2009 provades strukturerad reflekterande observation som ett led i att utveckla utbildningen. Samtliga 14 skiftlag vid kärnkraftverken Ringhals 3 och 4 deltog.

Åldrande arbetskraft och snabb teknikutveckling ställer kärnkraften inför utmaningen att hitta sätt att öka utbytet av kunskap och erfarenhet mellan operatörer och skiftlag. VSL medverkar i detta arbete tillsammans med Kärnkraftssäkerhet och utbildning AB (KSU).

Två skiftlag medverkade samtidigt. Operatörerna i det ena skiftlaget genomförde en övning i en fullskalesimulator. Övningspasset hade fokus på kommunikation i kontrollrummet.

Det andra skiftlaget observerade och reflekterade med hjälp av CITE Observer. Deras observationer och kommentarer lade grunden för återkopplingen till det övade skiftlaget. Vid den gemensamma återkopplingen hade skiftlagen en strukturerad diskussion kring händelserna under övningspasset.

Erfarenheterna från återträningen presenterades vid ett föredrag vid en konferens anordnad av WANO – World Association of Nuclear Operators, i Dieppe i Frankrike. Läs en sammanfattning av föredraget (på engelska).

Läs mera om projektet.