Orlando

En morgon i maj 2000 övade amerikansk räddningstjänst och polis under unika förutsättningar. Scenariot var en kemolycka med en läckande klorgasbehållare på en lastbil. Övningsförloppet registrerades i detalj med hjälp av det svenska MIND-systemet. Förutom forskare från MIND-projektet deltog representanter från Försvarsmakten, Stockholms brandförsvar, Polismyndigheten i Stockholms län, SRV och två forskargrupper från University of Central Florida i Orlando.

Scenariot var mycket realistiskt. Centrala Florida har 175 lagringsplatser för klorgas och transporter sker dagligen i den täta trafiken genom tätbebyggda områden. Faktum är att scenariot upprepades under en verklig incident dagen efter övningen. Då var man tvungen att evakuera 150 familjer från deras bostäder.

Övningen startade med ett larm om en rykande lastbil kl. 09.08 och varade ungefär två och en halv timme. Räddningspersonal kom till platsen inom 5 minuter efter larmet. Allt eftersom räddningsoperationen utvecklades fastställde räddningspersonalen att den läckande gasen var klor. Två speciella keminsatsstyrkor kallades till platsen. Ambulanserna gjordes redo för transport av kontaminerade skadeoffer och akutsjukvården förvarnades för att kunna vårda patienter med kemskador.

De två skadeoffren i övningen sanerades och gavs avancerad medicinsk behandling. I detta skede byttes skademarkörerna ut mot en patientsimulator. Sjukvårdarna gjorde realistiska ingrepp på patientsimulatorn och lyckades rädda en patient. Samtidigt fortsatte arbetet på skadeplatsen med att stoppa läckan i klorgasbehållaren. Räddningspersonalen sanerades och genomgíck medicinsk kontroll innan de började återställa sin materiel.

När insatsen avslutats började den svenska gruppen ett intensivt arbete med att överföra och sammanställa positionsdata från fordonens GPS:er, bilder från digitala kameror, observatörsrapporter, skadekort och digitalt registrerad radiotrafik.

Efter lunch samlades övningsdeltagarna för genomgång efter övning i en föreläsningssal vid The Institute for Simulation and Training (IST). Den registrerade räddningsoperationen spelades upp med hjälp av MIND-systemet och olika aspekter av insatsen diskuteras.