Beda

Övning Beda genomfördes i Fortums driftcentral för vattenkraft i Sveg den 22 – 25 januari 2008. I en serie övningspass med simulerade scenarier övade operatörer och chefer att hantera kritiska händelser i driften av vattenkraften. VSL ansvarade för att planera, organisera, leda och dokumentera övningen.

Telefonmöte under övningen.

Återkommande övningar är viktiga för att hantera förändringar i arbetsrutiner och planer.