Lina

Den 23 maj 2007 genomförde Linköpings kommun övning Lina. Den här gången var det Miljökontoret som stod i fokus för övningen.

Miljökontorets personal fick öva att hantera tre olika kritiska händelser under dagen. För att klara detta organiserade Miljökontoret sin krisgrupp. Miljöskyddsinspektörer skickades ut till olika platser i kommunen för att samverka på plats med personal från Räddningstjänsten och Tekniska verken.

VSL:s personal samordnade motspelet och organiserade datainsamlingen.

Kommunens säkerhetschef och ansvariga politiker informerades fortlöpande om händelseutvecklingen med hjälp av informationssystemet ISAK.

CITE Communicator användes för att följa telefontrafiken i realtid och för att dokumentera alla samtal i övningen.

Övningens händelseförlopp registrerades i detalj med hjälp av CITE Observer och CITE Communicator och nu vidtar analys och utvärdering av övningen.