Cornelia

Syftet med Cornelia-övningen var att träna samarbete och samverkan mellan olika räddningsorganisationer då ett tunnelbanetåg spårar ur. Övningen genomfördes på förmiddagen den 22 november 2000 i närheten av Kungsträdgårdens tunnelbanestation i centrala Stockholm. Enheter ur räddningstjänst, polis, ambulans och mottagande sjukhus från Stockholmsregionen deltog i räddningsinsatsen.

80 skadade från tunnelbanetåget evakuerades, prioriterades och fick akutmedicinsk hjälp före transport till de mottagande sjukhusen. Ledningsfunktioner och operativa enheter från räddningstjänst, polis och sjukvård och tågoperatören samverkade under övningen. Även internationella observatörer deltog i övningen, bland andra Fire Chief Joe Donovan från Orange County Fire and Rescue Department.