Daniela

Syftet med Daniela-övningen var att träna samarbetet mellan flera myndigheter. Scenariot var en konflikt mellan två olika politiska partier som utvecklades till våldsamheter då det ena partiet protesterade utanför det andra partiets möte. Oroligheterna stegras när några aktivister börjar kasta brandbomber och brand uppstår i möteslokalen. Insatsen börjar som ett rent polisuppdrag, men efter att brand uppstår och ordningen utanför lokalen återupprättats övergår insatsen till räddningstjänst. 75 personer måste räddas från byggnaden. Dessa patienter prioriteras och ges medicinsk hjälp beroende på skada för att sedan transporteras till Universitetssjukhuset i Linköping.

Lednings- och insatspersonal från polis, räddningstjänst, ambulans och sjukvård deltog i övningen. En genomgång med de 250 övade genomfördes på eftermiddagen efter övningen. Under övningsgenomgången diskuterades nyckelhändelser samt samverkansfrågor i ljuset av det återuppspelade händelseförloppet. VSL deltog i alla faser av Daniela-övningen från scenarioutveckling, planering, förberedelser, genomförande, debriefing och analys.