Övning Petra

Övning Petra genomfördes den 8–9 maj 2019 vid Fortums driftcentral för vattenkraft i Sverige (DCS). Under elva scenarion och fyra övningspass övade kopplingsansvariga vid DCS att hantera kritiska händelser med stöd av handlingsplanerna i den övergripande beredskapsplanen (ÖBP).

VSL ansvarade för planering och genomförande av övningen och bemannade rollerna övningsledare och spelledare samt personal i motspelet.