Fort Rucker

I mars 2003 deltog vi vid en träningskurs för helikopterburna ambulanssjukvårdare i Fort Rucker, Alabama. Där dokumenterade och presenterade vi praktiska övningsförlopp med foto, video och radioinspelning. Delar av träningen genomfördes i simulerad miljö med hjälp av en helikopter mock-up.

Vi följde upp de praktiska övningsmomenten och dokumenterade händelser och åtgärder med videokamera och digitalkameror. Vi spelade även in kommunikationen inom besättningen och den taktiska radiotrafiken mellan helikoptergruppen och ambulansledningscentralen.

De medicinska åtgärderna registrerades med hjälp av strukturerade protokoll som fylldes i av instruktörerna på kursen. All övningsdata sammanställdes till ett uppspelningsbart övningsmoment som användes för feed-back och analys.